KATTUTSTÄLLNING-INBJUDAN  

Österbottens kattförening inbjuder till sin
62. & 63. Internationella kattutställning
i Härmä 12.-13.08.2017


Inbjudan i pdf  >> här <<

Utställningsplats: Anssin Jussin Areena, Vasavägen 22, 62375 Ylihärmä
Öppen för publik: lördag 10:00-16:00, söndag 9:00-15:00
Veterinärbesiktning: lördag 8:30-10:00, söndag 7:30-8:30
Två skilda utställningar, båda dagarna alla kategorier och huskatter.
Bedömningen börjar kl.10:30 på lördag och kl.9:00 på söndag
Utställningen stängs Utställningen stängs: Utställare, vars katters tävling är över, får avlägsna sig kl.17:00 på lördag och kl.15:00 på söndag även om panelen inte skulle vara klar.

Veterinärgranskningen och vaccinationer är obligatoriska för alla katter som kommer till utställningsplatsen. Finska Kattförbundets och FIFes regler gäller. Kontrollera aktuella regler för vaccinationer samt nödvändiga intyg från Finska kattförbundets hemsidor eller Kissalehti-tidningen. Utländska utställare kan se inbjudan på engelska för närmare information om vaccineringar. Ägarna kan själva bära fram sina katter till bedömning. Storleken på burarna är 65x65x56cm, inga dubbelburar. På utställningen tas i enlighet med reglerna svampprov som stickprov.

Inbjudna domare:
Eric Reijers, CZ AR
Thea Friskovec, CH AR
Glenn Sjöbom, SE AR
Alessandro Ghiubaudo, IT I, II
Mira Fonsén, FI AR
Veikko Saarela, FI AR

Med reservation för ändringar.

Anmälningarna görs i första hand via OmaKissa eller på pappersblankett som sänds per post direkt till utställningssekreteraren före 16.07.2017: Tiina Palomäki, Ristontie 4, 66400 LAIHIA

Utländska utställare sänder anmälan (FIFe-blankett) via sin egen klubb, som vidarebefodrar anmälan till utställningssekreteraren. (Meddela även ifall egen bur används)

Frågor helst per e-post nayttelysihteeri@pohkis.fi Tel.nr. Tiina 050-5012045 (helst textmeddelanden) Försenade eller per e-post sända anmälningar mottages ej.

Gallring sker vid behov på basen av betalningsdatumet (OmaKissa-anmälningar) eller brevets ankomstdatum. Max. 400 katter.

Bekräftelsen sänds via OmaKissa, en vecka före utställning. Om man önskar få bekräftelsen till pappers per post kan den beställas via OmaKissa (2eur) eller omnämnas på blanketten ifall anmälan gjorts till pappers (betalas då i samband med utställningsavgifterna). Utländska utställare får bekräftelsen per e-post.

Utställningsavgifter: Utställningsklasser 1-17 (15-17 är nationella klasser), alla katter 36eur / dag, POH-KIS medlemmars katter 32eur / dag. Kontrollklasser 36eur (POH-KIS medlemmar 32eur), i samband med bedömningsklass 10eur. Uppfödar- och avelsklasser avgiftsfria om katten deltar i annan klass. Veteranklass 10eur i samband med vanlig bedömning. Obs! Gör egen anmälning till veteran- och avelsklass! Enbart veteran- eller avelsklass 36eur (POH-KIS medlemmar 32eur). Uppfödarklass 36eur (POH-KIS medlemmar 32eur) ifall uppfödaren inte har katter på utställningen som är i dennes ägo. Gör i detta fall en skild anmälan för uppfödar-klass!

Specialerbjudande: till POH-KIS medlemmar:  Två dagar / katt: 60eur, när du anmäler dig till båda dagarna.  Till andra medlemmar: Två dagar / katt: 68€, när du anmäler dig till båda dagarna. 

Kompiskatter: Endast på förhand till utställningschefen anmälda kompiskatter, eller katter som endast deltar ena dagen, får komma till utställningsplatsen med utställningkommissariens lov. Kompiskatternas veterinärgranskning/buravgift 5eur betalas på plats.

Ändringar: Endast klass-och färgändringar är möjliga efter 16.07.2017. Ändringar eller förfrågningar helst skriftligt eller per e-post nayttelysihteeri@pohkis.fi

Innan anmälan till utställningen görs bör kattens ägare ha gällande medlemskap i sin egen förening.

Utställningsavgifterna betalas enligt OmaKissa-systemets anvisningar. Anmälan är bindande.

Om utställningsavgiften betalas med stämpelkort, väljs detta alternativ i OmaKissa och stämpelkortet sänds omgående till utställningssekreterare.

Om katternas anmälan gjorts på pappersblankett (gäller även utländska utställare) betalas avgifterna till POH-KIS rf:s konto: Nordea, IBAN FI 73 1528 3000 135280, referensnummer 5050. SWIFT/BIC: NDEAFIHH. Skriv ingenting i meddelande-rutan, tack!

Till anmälan bör bifogas en kopia av betalningskvittot och från kvittot bör framgå att betalningen till kontot ifråga är utförd. Skild anmälningsblankett för var dag.

Assistentanhållningar sänds till huvudassistenten: Josefiina Huhta-aho, e-post paa-assistentti@pohkis.fi

Priser och rosetter tas med tacksamhet emot senast 16.07.2017 till:
Desirée Österåker
Läntinen Pitkäkatu 3 B 12
65380 VAASA
050-3592288
ruusukkeet@pohkis.fi

 

Mer information:

Upplysningar: nayttelysihteeri@pohkis.fi
Burönskemål, anhållan om lov att avlägsna sig: utställningschef Annukka Rintakumpu
nayttelypaallikko@pohkis.fi
Utställningsanmälan: utställningssekreterare Tiina Palomäki
nayttelysihteeri@pohkis.fi
Assistenter: huvudassistent Josefiina Huhta-aho
paa-assistentti@pohkis.fi
Penga-frågor, returnering av utställningsavgift: kassör Jaana Korkiakoski
rahastonhoitaja@pohkis.fi
Rosetter, stämplar: sekreterare för priser, rosetter: Desirée Österåker,
ruusukkeet@pohkis.fi
Reklam, utställningsinformation: Taija Heikkilä 
tiedottaja@pohkis.fi
Svenskspråkig service:
Desirée Österåker, ruusukkeet@pohkis.fi

Alternativer för boende:

http://www.visitkauhava.fi/visit_kauhava/majoitu
http://www.lapuahovi.fi/
http://www.simpsionkullas.fi/Majoitus
http://www.mökit.fi/vuokramokit/kauhava
http://www.mökit.fi/vuokramokit/lapua
http://www.wanhakarhunmaki.fi/wanha_karhunmaki/majoitus.html

PS: Det finns Power Truck Show i Power Park på samma veckoslutet, boka boende i tid!

Utställningens sponsor:

arion.jpg

https://www.facebook.com/arionsuomi (Facebook)
http://www.tujoma.fi/arion/ (Nettisivut)